IKTMOOC

IKTMOOC

Velkommen til den åpene versjonen IKTMOOC: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi, Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Østfold. Dette er altså ikke den offisielle versjonen av IKTMOOC som gir studiepoeng. Dette er den åpene versjonen av IKTMOOC uten innleveringer og tester.  Neste mulighet til å bli student på de offisielle kurset er høsten 2018. mer studie informasjon her.
Facebookgruppe 2018: https://www.facebook.com/groups/iktmooc2018 

Forslag til fremdriftsplan

Studiene er fleksible, men vi anbefaler at du arbeider ifølge denne plan, slik du får en jevn arbeidsbelastning.

Uke 34: Forkurs 

Uke 35: Modul 1 - Digitale notater 

Uke 36: Modul 2 – Kontorprogramvare og samskriving

Uke 37: Modul 3 – Presentasjon

Uke 38: Modul 4 - Bildebehandling

Uke 39: Modul 5 – Video og Animasjon

Uke 40: Modul 6 - Digitalt vurderingsarbeid

Uke 41: Modul 7 - Interaktiv tavle

Uke 42: Modul 8 – Webpublisering

Uke 43: Modul 9 – Student respons systemer (SRS)

Uke 44: Modul10 - Digitale hjelpemidler for elever med lese- og skrivevansker, samt opphavsrett 

Frist for levering av mappeeksamen 15/11 kl. 1400. 


Emnesammendrag:

Dato Detaljer