IKTMOOC

IKTMOOC

Velkommen til den åpne versjonen av IKTMOOC: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi, Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Østfold. Dette er altså ikke den offisielle versjonen av IKTMOOC som gir studiepoeng. Dette er den åpene versjonen av IKTMOOC uten innleveringer og tester.  Neste mulighet til å bli student på de offisielle kurset er høsten 2022. mer studie informasjon her.

Dette er den gamle informasjonsfilmen for 2021. Den inneholder all praktisk informasjon emnet. Det er viktig at alle studenter ser hele denne filmen!

Denne åpne kursversjonen har ingen mulighet for innleveringer og tester. Rettighetsbelagt litteratur er også fjernet.

Øvrig innhold i moocen er lisensiert CC BY-NC-SA, som blant annet betyr at du fritt kan bruke og dele innholdet, så lenge det ikke brukes kommersielt , du oppgir opphavet og deler på samme vilkår. Les mer om CC-lisenser her.

1280px-CC-BY-NC-SA.svg.png

Forslag til fremdriftsplan

Studiene er fleksible, men vi anbefaler at du arbeider ifølge denne plan, slik du får en jevn arbeidsbelastning.

Uke 34: Forkurs 

Uke 35: Modul 1 - Digitale notater 

Uke 36: Modul 2 – Kontorprogramvare og samskriving

Uke 37: Modul 3 – Presentasjon

Uke 38: Modul 4 - Bildebehandling

Uke 39: Modul 5 - Multimedia i undervisningen

Uke 41: Modul 6 - Digitalt vurderingsarbeid

Uke 42: Modul 7 - Interaktiv tavle

Uke 43: Modul 8 – Webpublisering

Uke 44: Modul 9 – Student respons systemer (SRS)

Uke 45: 10.1 Opphavsrett og digitale hjelpemidler for elever med lese- og skrivevansker

Frist for levering av mappeeksamen 15/11 kl. 1400. 


Emnesammendrag:

Dato Detaljer Forfall